POVIJEST HRVATA – ZAGREB – IVAN MEŠTROVIĆ

POVIJEST HRVATA – ZAGREB – IVAN MEŠTROVIĆ

Ispred zgrade Sveučilišta u Zagrebu, na Trgu Republike Hrvatske, nalazi se poznata skulptura hrvatskog kipara Ivana Meštrovića pod nazivom “Povijest Hrvata.”

Skulpturu, koja je inače i jedno od najpoznatijih Meštrovićevih djela, izradio je 1932. godine namijenivši je novoj zgradi Starohrvatskog muzeja u Kninu.

Skulptura prikazuje sjedeći lik žene odjevene u stiliziranu narodnu nošnju koja potječe iz Dalmatinske zagore, a pretpostavlja se da njezine portretne karakteristike pripadaju umjetnikovoj majci.

Lik sa skulpture u krilu drži masoivnu kamenu ploču na kojoj je u glagoljici ispisan naziv djela, te utjelovljuje prikaz brižne majke i čuvarice nacionalne baštine i povijesti.

1934. godine, po Meštrovićevu sadrenome modelu, u njegovu splitskome atelijeru, u mramoru su isklesali kipari Grga Antunaci Dujam Penić, a kamen je prethodno pripremio za rad klesar P. Štambuk. Iste je godine mramorna “Povijest Hrvata” postavljena u parkovni paviljon kraljevskoga dvora na Dedinju u Beogradu.

Skulptura je javnosti predstavljena na izložbi “Pola vijeka hrvatske umjetnosti” koja se održavala u Zagrebu 1938.-1939. godine.

Povodom 300. obljetnice osnutka Sveučilišta u Zagrebu, 1970. godine, ispred Rektorata je postavljen brončani odljev “Povijest Hrvata”.

Back to top button